The Bitchy Witchy (DEAD) game project

Atari, My games 7 Comments »

I started working on The Bitchy Witchy around year 2007. It is already 8 years ago – pretty unbelievable. It supposed to be point&click adventure like no other on Atari. Basic idea was to create game that will be similar to Gobliiins where you control hero on single screen and after you solve puzzle you will be able to move to next screen.

I introduced this project on AtariAge couple days ago also with screens so you can find some info there. This blogpost is mainly behind the scenes.

Read the rest of this entry »

Belljumper 1k (english)

Atari, My games No Comments »

Belljumper je moja nová gameska vytvorená pre MiniGame Compo 2007, kde sa umiestnila na 2.pozícii. Hra je v kategórii 1k…z čoho vyplýva, že má dĺžku presne 1024 bytov. Cieľom hry je vydržať čo najdlhšie skákať na padajúcich zvonoch a nespadnúť cez spodný okraj obrazovky. Postupne sa zvony zmenšujú čím hra naberá vyššiu obtiažnosť. Read the rest of this entry »

Wordpress Themes by Natty WP Powered By Wordpress - Theme Provided By Free Wordpress Themes - Online Paralegal Degree