Ridiculous Reality – Kaz Kompo Winner! (english)

Atari No Comments »

Ridiculous Reality je víťaznou hrou Kaz Kompo 2012, čím sa stala najlepšou hrou roku 2012 pre naše 8-bitové Atari. Získala 626 bodov v hlasovaní, čo je zatiaľ najväčší počet bodov, ktorý doposiaľ nezískala žiadna hra v predošlých ročníkoch súťaže.

1st place at Kaz Kompo 2012

Ďakujeme.

Forever XIII

Atari, Other 2 Comments »

Táák, práve som sa vrátil z tohtoročnej Forever party v Hornej Súči. Pre neznalých ide o 13-ty ročník 8-bit multiscene party orientovanej hlavne na platformy Atari, Commodore64 a Sinclair. Akcia sa koná každoročne v podobnom jarnom termíne a trvá od piatku do nedele.

Read the rest of this entry »

Wordpress Themes by Natty WP Powered By Wordpress - Theme Provided By Free Wordpress Themes - Online Paralegal Degree