Atari FontMaker v1.1

Cross platform utilitka na vytvorenie Atari fontu na PC. Pracuje s grafickým módom 0 a 12 (resp. 2 a 4 – kódy v DL). Tento soft som vytvoril tak, aby bol čo najlepšie ovládateľný a aby mal zároveň rýchly prístup k funkciám ako je otáčanie, flip-ovanie, posúvanie… V dolnej časti okna programu sa nachádza časť, kde si môžte vyskúšať vytvorený font, t.j. ľubovoľne rozmiestniť jeho znaky a tým vytvoriť obrázok alebo napr. napísať zopár slov.

Prvá verzia bola zbúchaná 26.-27.8.2003. Neskôr 8.9.2003 som spravil jedno vylepšenie (vďaka RASTER-ovi za pripomienku), ktoré spočívalo v jednoduch‘om spôsobe ediácie znaku. Momentálne (3.1.2005) som stvoril novú v1.1, ktorá má tieto nové features (dík Dely/TQA za pripomienky):

  • možnosť editovať dve znakové sady naraz
  • možnosť uložiť fonty separe alebo spolu do tzv. dualfontu (2048 bytes)
  • view window som rozšíril na 8 riadkov a kliknutím na číslo vedľa každého riadku je možné meniť font daného riadku (napr. pre 2×2 fonty)
  • click pravého tlačítka myši na znak vo view window spôsobí označenie resp. editáciu daného znaku
  • možnosť ukladať obsah view window do view file (*.vf2), ktorý má nový formát + schopnosť načítať aj starý formát
  • nový spôsob Save-ovania

ATARI FontMaker1 1
ATARI FontMaker1 1
ATARI_FontMaker1_1.rar
210.3 KiB
1142 Downloads
Details...

Screenshot:

Dobré utilitky

Zopár utilitiek využiteľných na prácu s emulátorom. Nie sú tu softy, ktorých popis a download sa nachádza v iných častiach […]

Laser Blaster

Logická gameska štýlom pripomínajúca Tetris. Na tejto gamese som robil takmer 1 a 3/4 roka, bola to makačka a dúfam, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *